MM deltar i Manskörssången 200 år 14.5.2019

03.04.2019 kl. 22:33

Den finländska manskörsverksamheten anses ha startat i Åbo 1819 då Johann Pippingsköld (1792-1832), som hade bekantat sig med manskörsverksamhet i Uppsala, grundade manskören Sångsällskapet. Inspirerad av verksamheten grundade den i Åbo studerande Carl August Gottlund en konkurrerande manskör. Båda körerna slutade sin verksamhet i samband med Åbo brand 1827. Manskörsverksamheten hade dock hunnit röna stort intresse och spreds snabbt överallt i Finland.

Den finländska manskörssången fyller 200 år 2019. Finlands svenska manssångarförbund och Suomen Mieskuoroliitto har förenat sina krafter inför firandet av jubileumsåret:

Manskörssången 200 år Helsingfors jubileumskonsert

Musikhuset

14.05.2019

19:00 - 21:30

35 € , 30 € och 25 € + serviceavgift

Akademiska Sångföreningen (1838) dirigent Kari Turunen
Sällskapet MM (1878) dirigent Henrik Wikström
Ylioppilaskunnan Laulajat (1883) dirigent Pasi Hyökki
Polyteknikkojen Kuoro (1900) dirigent Saara Aittakumpu
Laulu-Miehet (1914) dirigent Matti Hyökki
Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat (1949) dirigent Visa Yrjölä
Manifestum (2010) dirigent Jonas Rannila
Liiton Miehet (2017) dirigent Paavo Hyökki