MM:s vårkonsert

27 April 2019, 17:00 - 19:00

Sällskapets MM:s vårkonsert ges detta år i Helsingfors Konservatorium i Gräsviken.